Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τσιούτας Κωνσταντίνος

Αντικείμενο διατριβής: "Βελτιστοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) σε Network Music Performance (NMP) Περιβάλλοντα για την πραγματοποίηση Ζωντανών Απομακρυσμένων Συναυλιών μέσω Διαδικτύου."
Επιστροφή