Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Συνεργασίες


ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Εργαστήριο θα πραγματώσει σημαντικό μέρος της αποστολής του υποστηρίζοντας συνεργατικά και συμπληρωματικά δραστηριότητες καλλιτεχνικής, αλλά και τεχνολογικής φύσης που λαμβάνουν χώρα στο Τ.Τ.Η.Ε. Η χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος αναδεικνύει πολυδιάστατες και πολυσχιδείς ευκαιρίες συνεργασίας σε πεδία όπως Διαδραστικά Συστήματα, Βίντεο Τέχνη, Τρισδιάστατα Γραφικά, Ψηφιακή Φωτογραφία και άλλα.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ορισμένα από τα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται σε άλλα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου διαμορφώνουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την σύναψη και ανάπτυξη συνεργασιών, τόσο σε ερευνητικό και αναπτυξιακό επίπεδο, όσο και σε διδακτικό (π.χ. με την μορφή προσφοράς υπηρεσιών στην καθοδήγηση εργασιών, διατριβών αλλά και την άμεση συμβολή σε προγράμματα σπουδών). Παραδείγματα αποτελούν τα Τμήματα Πληροφορικής, Μουσικών Σπουδών και Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στις ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και στα προγράμματα σπουδών των οποίων μπορεί να εντοπίσει κανείς συστατικά στοιχεία που έχουν συνάφεια με την ψηφιακή επεξεργασία οπτικοακουστικών σημάτων, αλλά και την γενικότερη διαχείριση ψηφιακών δεδομένων οπτικοακουστικού περιεχομένου.

ΔΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση ευκαιριών σύναψης συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στον ελληνικό χώρο θα αποτελέσει πάγιο και μόνιμο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του Εργαστηρίου, αλλά και της πρόθεσής του να διαδραματίσει ενεργό ρόλο τόσο στο ερευνητικό γίγνεσθαι, όσο και στη διαμόρφωση στρατηγικής στο εγχώριο τεχνολογικό τοπίο. Στον τομέα αυτό θα αξιοποιηθεί περαιτέρω η προϊστορία σχέσεων, δικτυώσεων και συνεργασιών των μελών του Εργαστηρίου με άλλα Ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και φορείς διαχείρισης οπτικοακουστικών αρχειακών συλλογών.