Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τομείς έρευνας


Ενδεικτικά ερευνητικά πεδία που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου ΕΠ.Ο.Α.ΣΗ. στην κατεύθυνση της επεξεργασίας ακουστικού σήματος αποτελούν τα εξής:

 • εξόρυξη πληροφορίας (information retrieval) από ακουστικά σήματα για την υλοποίηση έξυπνων ψηφιακών ή/και διαδραστικών εφέ
 • γενετικοί και εξελικτικοί αλγόριθμοι προσανατολισμένοι στην σύνθεση ήχου και μουσικής, στον αυτοματοποιημένο μουσικό αυτοσχεδιασμό και στην αυτόματη ενορχήστρωση με παράλληλη χρήση κριτήριων ποιότητας και αισθητικής
 • τεχνικές ανάλυσης και εξαγωγής συναισθημάτων από ηχητικά συμβάντα (και όχι μόνο μουσική), με στόχο τη δημιουργία παραμετρικών μηχανών σύνθεσης ήχου οδηγούμενων από συναισθήματα – στόχους
 • ψηφιακή σύνθεση και αξιολόγηση ποιότητας τρισδιάστατων ηχητικών διεπαφών με χρήση προσωποποιημένων συστημάτων ηχητικής αναπαραγωγής ή αμφιωτικής τεχνολογίας και με ιδιαίτερη έμφαση στην ακρίβεια της επιτυγχανόμενης αντίληψης σε περιπτώσεις κινούμενων ακουστικών πηγών ή δεκτών
 • ηχητική επεξεργασία και διαδραστικός ηχητικός σχεδιασμός για υλοποίηση ηχητικών παιχνιδιών (audio-only games)
 • αλγόριθμοι και τεχνικές σύνθεσης περιβαλλόντων ηχητικής επαυξημένης πραγματικότητας. Αντίστοιχα, στην κατεύθυνση της επεξεργασίας εικόνας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αναγνώρισης προτύπων και της υπολογιστικής όρασης, τα ερευνητικά πεδία εστίασης είναι τα εξής:
 • αυτόματη και ημι-αυτόματη (με την βοήθεια έμπειρου χειριστή) ψηφιακή αποκατάσταση ποιότητας (digital restoration) αρχειοθετημένου υλικού από τον χώρο της βιντεογραφίας και της κινηματογραφίας με έμφαση στην ανίχνευση και απαλοιφή σημάτων θορύβου και παρεμβολών όπως κραδασμοί, χαράξεις, τρεμόπαιγμα και ρύποι
 • ψηφιακή βελτίωση και αναβάθμιση ποιότητας (digital enhancement) βιντεοσκοπημένου και κινηματογραφικού υλικού
 • αυτόματη υποκειμενική και αντικειμενική αξιολόγηση ποιότητας εικόνων και εικονοσειρών (objective and subjective quality assessment)
 • ψηφικοποίηση και μετατροπή προτύπων (standards conversion) βιντεοσκοπημένου και κινηματογραφικού υλικού
 • ανάλυση περιεχομένου εικονοσειρών για ανίχνευση και εξαγωγή επιθυμητών στοιχείων και χαρακτηριστικών
 • κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση εικονοσειρών με βάση το περιεχόμενο
 • ψηφιακή περίληψη (digital summarization) και εξαγωγή πλαισίου κλειδιού (keyframe extraction) εικονοσειρών με βάση το περιεχόμενο
 • ανίχνευση μεταβάσεων και κατάτμηση πλάνων εικονοσειρών
 • δημιουργία ειδικών οπτικών εφέ
 • αυτόματη ανασύνθεση θραυσμένων τοιχογραφιών σε δύο διαστάσεις
 • ταυτοποίηση γραφέων αρχαίων ελληνικών επιγραφών
 • μελέτη του τρόπου κατασκευής τοιχογραφιών και ζωγραφικών πινάκων
 • στατιστική ανάλυση και ομαδοποίηση χαρακτηριστικών καλλιτεχνικών έργων
 • αναγνώριση και εντοπισμός περιοχών ενδιαφέροντος σε καλλιτεχνικά έργα
 • κατηγοριοποίηση έργων τέχνης
 • ειδικές μέθοδοι κατάτμησης εικόνων αρχαιολογικών ή νεότερων τεχνουργημάτων

Αν και οι παραπάνω τομείς αποτελούν σχεδόν αποκλειστικά τεχνολογικά ερευνητικά πεδία, το Εργαστήριο θα εστιάσει και σε προσπάθειες εφαρμογής των αποτελεσμάτων που προκύπτουν στον δημιουργικό τομέα των οπτικοακουστικών τεχνών. Η προσπάθεια αυτή θα υποστηριχθεί από την συνεργασία των μελών του Εργαστηρίου με προσωπικό του Τ.Τ.Η.Ε. που δραστηριοποιείται στον τομέα της οπτικοακουστικής τέχνης, δημιουργώντας ένα επιπρόσθετο πεδίο ερευνητικής δράσης, προσανατολισμένο σε εφαρμογές ψηφιακής τέχνης.