Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έργα


Παιχνίδια Θορύβου

14-03-2020 21:42

Τα "Παιχνίδια Θορύβου" αποτελούνται από δύο ηχητικά παιχνίδια με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επίδραση του θορύβου στο ακουστικό περιβάλλον.

Σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής και παρουσιάστηκε σε μαθητές α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα κατά τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου 2014.Είδωλα

14-03-2020 21:26

Το ηχητικό παιχνίδι "Είδωλα" και η επέκτασή του "Είδωλα Multiplayer" αποτελούν οπτικοακουστικές διαδραστικές εγκαταστάσεις που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα των χαρακτηριστικών της Ακουστικώς Επαυξημένης Πραγματικότητας επιτρέποντας την περαιτέρω σύνδεση του φυσικού χώρου ως δευτερεύουσα συνιστώσα για την δημιουργία του παιγνιακού περιβάλλοντος. Μια σειρά από τεστ έδειξε ότι το προτεινόμενο πρωτότυπο μπορεί να υποστηρίξει πολύπλοκα σενάρια παιχνιδιών παρέχοντας τους απαραίτητους τρόπους αλληλεπίδρασης.