Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, και από υποψήφιους διδάκτορες.


Βόγκλης Κωνσταντίνος

Αντικείμενο διατριβής: “Αλγόριθμοι Τοπικής και Καθολικής Βελτιστοποίησης”
Παρούσα θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.Επιστημονικά περιοδικά
2019

Rovithis, E., Floros, A., Moustakas, N., Vogklis, K., & Kotsira, L. (2019). Bridging Audio and Augmented Reality towards a new Generation of Serious Audio-only Games. The Electronic Journal of e-Learning, 17(2), pp. 144-156, available online at www.ejel.org, DOI: 10.34190/JEL.17.2.07

Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Bridging Audio and Augmented Reality towards a new Generation of Serious Audio-only Games
Ενημέρωση: 31-08-2019 13:43 - Μέγεθος: 1021.6 KB

Rovithis, E., Moustakas, N., Floros, A., & Vogklis, K. (2019) Audio Legends: Investigating Sonic Interaction in an Augmented Reality Audio Game. Multimodal Technologies Interact. 2019, 3, 73, DOI: 10.3390/mti3040073

Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Audio Legends: Investigating Sonic Interaction in an Augmented Reality Audio Game
Ενημέρωση: 06-04-2020 20:10 - Μέγεθος: 258.27 KB
Πρακτικά συνεδρίων

Moustakas, N., Floros, A., Rovithis, E., & Vogklis, K. (2019). Augmented Audio-Only Games:A New Generation of Immersive Acoustic Environments through Advanced Mixing. In Audio Engineering Society Convention 146. Audio Engineering Society (AES), Dublin, Ireland

2018

Εμμανουήλ Ροβίθης, Νίκος Μουστάκας, Ανδρέας Φλώρος, Κώστας Βόγκλης, Aκουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια: μια Πρώτη Προσέγγιση - Συνέδριο Ακουστικής ΕΛΙΝΑ 2018, Πάτρα.


Επιστροφή