Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, και από υποψήφιους διδάκτορες.


Καθηγητές και Λέκτορες

Βλάχος Θεόδωρος

Διευθυντής Εργαστηρίου - Αναπλ. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας»

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.ionio.gr/~t.vlachos/
Φλώρος Ανδρέας

Αναπληρωτής Διευθυντής - Αναπλ. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι - Εφαρμογές Ψηφιακού Ήχου και Ηλεκτροακουστικά Συστήματα»

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.ionio.gr/~floros/
Παναγόπουλος Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αναγνώριση Προτύπων σε Εικαστικές, Καλλιτεχνικές και Πολιτισμικές Εφαρμογές»

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.ionio.gr/~mpanagop/

Διδάκτορες

Δρόσος Κωνσταντίνος

Αντικείμενο διατριβής: “Εξόρυξη Συναισθηματικής Πληροφορίας από Ηχητικά Γεγονότα”
Παρούσα θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Audio Research Group, Department of Signal Processing, Tampere University of Technology.

Υποψήφιοι διδάκτορες

Μουστάκας Νικόλαος

Αντικείμενο διατριβής: “Νοήμονα περιβάλλοντα ηχητικής επαυξημένης πραγματικότητας με χρήση φυσικής υπολογιστικής διάδρασης και ηχητικής διαδραστικής σχεδίασης”

Τσιούτας Κωνσταντίνος

Αντικείμενο διατριβής: "Βελτιστοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) σε Network Music Performance (NMP) Περιβάλλοντα για την πραγματοποίηση Ζωντανών Απομακρυσμένων Συναυλιών μέσω Διαδικτύου."