Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


Επιστημονικά περιοδικάΠρακτικά συνεδρίωνΒιβλία/μονογραφίεςΚεφάλαια σε τόμουςΕρευνητικό υλικόΆλλες εργασίες

201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005

A. Temizel and T. Vlachos, “Wavelet domain image resolution enhancement using cycle- spinning”, IEE Elec. Lett., Vol. 41, No. 3, 119-121, Feb. 2005.
A. Temizel and T. Vlachos, “Image Resolution Upscaling in the Wavelet Domain Using Directional Cycle Spinning", SPIE J. Electronic Imaging, Vol. 14, No. 4, Oct-Dec. 2005.
Α. Floros, N.A. Tatlas and J. N. Mourjopoulos, “BlueBox: A cable-free Digital Jukebox for compressed-quality Audio Delivery”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 51, No. 2, May 2005, pp. 534 – 539.
Α. Floros, T. Karoubalis and S. Koutroubinas, “Bringing Quality in the 802.11 Wireless Arena”, Broadband Wireless and WiMax IEC Comprehensive Report, ISBN: 978-1-931695-30-x, January 2005, pp. 443 – 454.
D. Fragoulis., A. Skembris., C. Papaodysseus., P. Rousopoulos. , Th. Panagopoulos., M. Panagopoulos., C. Triantafyllou. , A. Vlachopoulos And C. Doumas “Origins and Application of Geometry in the Thera Prehistoric Civilization Ca. 1650 BC”, CENTAURUS 2005: VOL. 47: PP. 316– 340
D. Fragoulis, M. Exarhos., C. Papaodysseus., A. Skembris, P. Roussopoulos, M. Panagopoulos, G. Roussopoulos, Th. Panagopoulos, “A General Methodology for Timbre Determination and Identification with Application to Sax – Flute”, WSEAS Transactions on Acoustics and Music, Issue 1, Vol.2, ISSN: 1109-9577, pp. 38-42, January 2005