Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


Επιστημονικά περιοδικάΠρακτικά συνεδρίωνΒιβλία/μονογραφίεςΚεφάλαια σε τόμουςΕρευνητικό υλικόΆλλες εργασίες

201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005

R. Piroddi and T. Vlachos, “A method for single stimulus quality assessment of segmented video”, EURASIP J. of Applied Sig. Proc., Article ID 39482, 2006.
A. Temizel and T. Vlachos, “Wavelet Domain Image Resolution Enhancement”, IEE Proc. Vision, Image & Sig. Proc., Vol. 153, pp. 25-30, Feb. 2006.
R. Piroddi and T. Vlachos, “A simple framework for spatio-temporal video segmentation and delayering using dense motion fields” IEEE Sig. Proc. Lett., Vol. 14, No. 7, pp. 421-424, July 2006.
V. Argyriou and T. Vlachos, “Extrapolation-free arbitrary-shape motion estimation using phase correlation”, SPIE J. Electronic Imaging, Vol. 15, No. 1, pp. Jan-Mar. 2006.
J. Ren and T. Vlachos, “Non-motion-compensated Region-Based Dirt Detection for Film Archive Restoration “, SPIE Optical Eng.,Vol. 45, No. 8, pp. Aug. 2006.
Α. Floros, D. Skyrianoglou, N. Passas, T. Karoubalis, “A Simulation Platform for QoS Performance Evaluation of IEEE 802.11E”, Mediterranean Journal of Computers and Networks, Vol. 2, No. 2, April 2006, pp. 69 - 79.
Α. Floros and M. Avlonitis, “A Novel Stochastic Process for Digital Audio Signals Dithering”, WSEAS Transactions on Signal Processing, Issue 7, Vol. 2, July 2006, ISSN: 1790-5022, pp. 956 – 961.
Α. Floros, N. Tatlas and J. Mourjopoulos, “A High-quality Digital Audio Delivery Bluetooth Platform”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 52, No.3, Aug. 2006, pp. 909-916.
C. Papaodysseus, D. K. Fragoulis, M. Panagopoulos, T. Panagopoulos, P. Rousopoulos, M. Exarhos, and A. Skembris “Determination of the Method of Construction of 1650 B.C. Wall Paintings”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, VOL. 28, NO. 9, September 2006.