Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, και από υποψήφιους διδάκτορες.


Δρόσος Κωνσταντίνος

Αντικείμενο διατριβής: “Εξόρυξη Συναισθηματικής Πληροφορίας από Ηχητικά Γεγονότα”
Παρούσα θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Audio Research Group, Department of Signal Processing, Tampere University of Technology.Επιστημονικά περιοδικά
2015

K. Drossos, A. Floros, K.-L. Kermanidis, "Evaluating the Impact of Sound Events' Rhythm Characteristics to Listener's Valence," Journal of Audio Engineering Society, Vol. 63, No. 3, pp. 139-153, 2015

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 19-03-2015 15:08 - Μέγεθος: 685.04 KB

K. Drossos, A. Floros, A. Giannakoulopoulos, N.-G. Kanellopoulos, "Investigating the Impact of Sound Angular Position on the Listener Affective State," IEEE Transactions on Affective Computing, Vol. 6, No. 1, pp. 27-42, 2015

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 19-03-2015 15:20 - Μέγεθος: 637.18 KB
2011
Β. Psarras, A. Floros, M. Strapatsakis and C. Drosos, “Emotional control and visual representation using advanced audiovisual interaction”, International Journal on Arts and Technology, Special Issue: “Interactive Experiences in Multimedia and Augmented Environments”, Vol. 4, No 4, 2011, pp. 480 - 498.
Πρακτικά συνεδρίων
2017

K. Drossos, S. Mimilakis, A. Floros, T. Virtanen and G. Schuller, “Close Miking Empirical Practice Verification: A Source Separation Approach”, In Proc. of the AES 142 Convention, Berlin, Germany, May 2017.

2016

Γ. Γιαννακόπουλος, Β. Γιαννακόπουλος, Ν. Ζορμπάς, Κ. Δρόσος, Α. Φλώρος και Ν.- Α. Τάτλας, "Καινοτόμες εφαρμογές - ηχητικά παιχνίδια για παιδιά με προβλήματα όρασης," Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016, Οκτ. 3-4, Πειραιάς, Ελλάδα, 2016

2014

K. Drossos, A. Floros, and N.-G. Kanellopoulos, "A Loudness-based Adaptive Equalization Technique for Subjectively Improved Sound Reproduction," Audio Engineering Society 136th Convention, Berlin, April 2014.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 02-05-2014 11:43 - Μέγεθος: 239.19 KB

K. Drossos, A. Floros, and A. Giannakoulopoulos "BEADS: A Dataset of Binaural Emotionally Annotated Digital Sounds, " In Proc. of the 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), Chania, Creete, Greece, July 7-9, 2014.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 13-07-2014 14:40 - Μέγεθος: 612.75 KB

K. Drossos, A. Floros, S. Potirakis, N.-A., Tatlas and G. Tuna, "A Socially-Intelligent Multi-Robot Service Team for In-Home Monitoring," n Proc. of the 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), Chania, Creete, Greece, July 7-9, 2014.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 13-07-2014 14:42 - Μέγεθος: 280.51 KB

Κ. Δρόσος, Α. Φλώρος, "Διερεύνηση της Δυνατότητας Μεταφοράς Συναισθηματικής Πληροφορίας από το Ακουστικό στο Οπτικό Κανάλι", εθνικό συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014, Οκτ. 20-21, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2014

M. Kaliakatsos-Papakostas, A. Floros, K. Drosos, K. Koukoudis, M. Kyzalas and A. Kalantzis, "Swarm Lake: A Game of Swarm Intelligence, Human Interaction and Collaborative Music Composition", in proceedings of joint conference ICMC/SMC 2014, Sep. 14-20, Athens, Greece, 2014.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 21-09-2014 13:44 - Μέγεθος: 183.39 KB
2013

K. Drossos, R. Kotsakis, G. Kalliris and A. Floros, “Sound Events and Emotions: Investigating the Relation of Rhythmic Characteristics and Arousal”, In Proc. of the 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2013), Piraeus, July 2013.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:43 - Μέγεθος: 173.64 KB

K. Drossos, A. Floros and K. Koukoudis, “Gestural User Interface for Audio Multitrack Real-time Stereo Mixing”, In Proc. of the 8th AudioMostly Conference on Interaction with Sound, Sept. 18-20, 2013, Pitea, Sweden.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:35 - Μέγεθος: 3.27 MB

S. Mimilakis, K. Drossos, A. Floros and D. Katerelos, “Automated Tonal Balance Enhancement for Audio Mastering Applications”, Audio Engineering Society 134th Convention, Rome, May 2013 (preprint 8836).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:10 - Μέγεθος: 472.35 KB

K. Drossos, R. Kotsakis, P. Pappas, G. Kalliris and A. Floros, “Investigating Auditory Human-Machine Interaction: Analysis and Classification of Sounds Commonly Used by Consumer Devices”, Audio Engineering Society 134th Convention, Rome, May 2013 (preprint 8812).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:11 - Μέγεθος: 438.26 KB

Κ. Drossos and A. Floros, “An Approach for Modeling Affective Acoustic Ecology in City Environments”, Πρακτικά του ECHOPOLIS International Conference - Days of Sound, Athens, Greece, Sept. 29 - Oct. 3, 2013.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:30 - Μέγεθος: 581.82 KB
2012

K. Drossos, S. Mimilakis A. Floros and N. Kanellopoulos, “Stereo Goes Mobile: Spatial Enhancement for Short-distance Loudspeaker Setups”, In Proc. of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIHMSP 2012), Piraeus, Greece, July 2012, pp. 432 - 435.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:30 - Μέγεθος: 164.88 KB

K. Drossos, A. Floros and N. Kanellopoulos, “Affective Acoustic Ecology: Towards Emotionally Enhanced Sound Events” In Proc. of the 7th AudioMostly Conference on Interaction With Sound, Sept. 26 - 28, 2012, Corfu, Greece, pp. 109 - 116 (doi: 10.1145/2371456.2371474).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:32 - Μέγεθος: 164.88 KB

K. Drossos, A. Floros, K. Agkavanakis and N. Kanellopoulos, “Emergency Voice / Stress-level Combined Recognition for Intelligent House Applications”, Audio Engineering Society 132nd Convention, Budapest, April 2012 (preprint 8596).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:59 - Μέγεθος: 597.29 KB

Δ. Κατερέλος, Κ. Δρόσος, Α. Κόκκινος, Στ. Μιμηλάκης και Α. Φλώρος, “iReflectors – Έξυπνοι Ακουστικοί Ανακλαστήρες από Σύνθετα Υλικά”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 234 - 241

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:58 - Μέγεθος: 843.49 KB

Κ. Δρόσος, Α. Γιαννακουλόπουλος και Α. Φλώρος, “Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκτίμησης Συναισθημάτων από Ηχητικά Δεδομένα”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 250 - 257.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:58 - Μέγεθος: 482.61 KB
2010

P. Vlamos, A. Floros, M. Giannakos and K. Drossos, “Towards an Interactive e-learning System based on Emotions and Affective Cognition”, In Proc. of the International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2010), 8 – 10 July 2010, Corfu, Greece, pp. 367 – 376.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:55 - Μέγεθος: 222.48 KB
N. Grigoriou, A. Floros and K. Drossos, “Binaural Mixing Using Gestural Control Interaction”, In Proc. of the AudioMostly 2010 5th Conference on Interaction with Sound, September 2010, Pitea, Sweden, pp. 28 - 33.
Κεφάλαια σε τόμους
2015

Drossos, K., Kaliakatsos-Papakostas, M., Floros, A., "Affective Audio Synthesis for Sound Experience Enhancement", Experimental Multimedia Systems for Interactivity and Strategic Inovation, Deliyannis, I., Kostagiolas, P. (Eds), IGI-Global,  pp. 122-145, 2015. 

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-08-2015 02:18 - Μέγεθος: 1.04 MB
Άλλες εργασίες
2013

K. Drossos and A. Floros, “Temporal Characteristics of Emotionally Annotated Sound Events”, TIMELY School on “Timing and Time Perception: Procedures, Measures, & Applications”, Corfu, Greece, February 4-8, 2013.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:52 - Μέγεθος: 285.29 KB
2012

E. Kokkinis, K. Drossos, N. - A. Tatlas, A. Floros, A. Tsilfidis and K. Agavanakis, “Smart microphone sensor system platform”, Audio Engineering Society 132 Convention, Engineering Brief, April 2012.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:51 - Μέγεθος: 773.13 KB
Ερευνητικό υλικό
2014

BEADS Dataset. Οι πρωτογενείς (μονοφωνικοί) ήχοι και οι Head Related Transfer Functions (HRTFs) θα πρέπει να αναζητηθούν από τις αντίστοιχες πηγές. Οι ήχοι από εδώ και οι HRTFs από εδώ

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος Δεδομένα του BEADS
Ενημέρωση: 29-03-2014 20:32 - Μέγεθος: 21.35 KB

Επιστροφή