Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


Επιστημονικά περιοδικάΠρακτικά συνεδρίωνΒιβλία/μονογραφίεςΚεφάλαια σε τόμουςΕρευνητικό υλικόΆλλες εργασίες

20192018201720162014201320122011201020092008200720062005

M. Kaliakatsos - Papakostas, M. Epitropakis, A. Floros and M. Vrahatis, “Interactive Evolution of 8–bit melodies with Genetic Programming towards finding aesthetic measures for sound”, In Proc. of the 1st international conference on Evolutionary and Biologically Inspired Music, Sound, Art and Design (EvoMusArt 2012), pp. 141 - 152, DOI: 10.1007/978-3-642-29142-5_13.
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “Intelligent Generation of Rhythmic Sequences Using Finite L-systems”, In Proc. of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIHMSP 2012), Piraeus, Greece, July 2012, pp. 424 - 427.

K. Drossos, S. Mimilakis A. Floros and N. Kanellopoulos, “Stereo Goes Mobile: Spatial Enhancement for Short-distance Loudspeaker Setups”, In Proc. of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIHMSP 2012), Piraeus, Greece, July 2012, pp. 432 - 435.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:30 - Μέγεθος: 164.88 KB
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “Music Synthesis based on Nonlinear Dynamics”, In Proc. of the 2012 Bridges Conference, Baltimore, U.S.A., July 2012, pp. 467 - 470.
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros, N. Kanellopoulos and M. Vrahatis, “Genetic Evolution of L and FL–systems for the Production of Rhythmic Sequences”, In Proc. of the Evolutionary Music Workshop, ACM SIGEVO Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2012), July 07-11 2012, Philadelphia, U.S.A., pp. 461 - 468.

K. Drossos, A. Floros and N. Kanellopoulos, “Affective Acoustic Ecology: Towards Emotionally Enhanced Sound Events” In Proc. of the 7th AudioMostly Conference on Interaction With Sound, Sept. 26 - 28, 2012, Corfu, Greece, pp. 109 - 116 (doi: 10.1145/2371456.2371474).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:32 - Μέγεθος: 164.88 KB
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros, N. Kanellopoulos and M. Vrahatis, “Real-time Drums Transcription with Characteristic Bandpass Filtering”, In Proc. of the 7th AudioMostly Conference on Interaction With Sound, Sept. 26 - 28, 2012, Corfu, Greece, pp. 152 - 159 (doi: 10.1145/2371456.2371482).
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “Intelligent real-time music accompaniment for constraint-free improvisation” In Proc. of the 24th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2012), Nov. 7 - 9, 2012, Athens, Greece, pp. 444 - 451 (doi: 10.1109/ICTAI.2012.67).

K. Drossos, A. Floros, K. Agkavanakis and N. Kanellopoulos, “Emergency Voice / Stress-level Combined Recognition for Intelligent House Applications”, Audio Engineering Society 132nd Convention, Budapest, April 2012 (preprint 8596).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:59 - Μέγεθος: 597.29 KB
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “Automated Horizontal Orchestration based on Multichannel Musical Recordings”, Audio Engineering Society 132nd Convention, Budapest, April 2012 (preprint 8615).
Ν. Μουστάκας, Α. Φλώρος και Ν. Κανελλόπουλος, “Η Επαυξημένη Ηχητική Πραγματικότητα ως Φορέας Ανάπτυξης Ηχητικών Παιχνιδιών”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 267 - 272.

Δ. Κατερέλος, Κ. Δρόσος, Α. Κόκκινος, Στ. Μιμηλάκης και Α. Φλώρος, “iReflectors – Έξυπνοι Ακουστικοί Ανακλαστήρες από Σύνθετα Υλικά”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 234 - 241

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:58 - Μέγεθος: 843.49 KB

Κ. Δρόσος, Α. Γιαννακουλόπουλος και Α. Φλώρος, “Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκτίμησης Συναισθημάτων από Ηχητικά Δεδομένα”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 250 - 257.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:58 - Μέγεθος: 482.61 KB
Α. Σαρρής και Α. Φλώρος, “Ανάπτυξη Συστήματος Ηχομέτρησης σε Φορητή Πλατφόρμα Κινητής Τηλεφωνίας”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 321 - 328.