Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, και από υποψήφιους διδάκτορες.


Μουστάκας Νικόλαος

Αντικείμενο διατριβής: "Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Επαυξημένης Ηχητικής Πραγματικότητας με χρήση Δυναμικά Μεταβαλλόμενης Ηχητικής Μείξης"Επιστημονικά περιοδικά
2019

Rovithis, E., Floros, A., Moustakas, N., Vogklis, K., & Kotsira, L. (2019). Bridging Audio and Augmented Reality towards a new Generation of Serious Audio-only Games. The Electronic Journal of e-Learning, 17(2), pp. 144-156, available online at www.ejel.org, DOI: 10.34190/JEL.17.2.07

Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Bridging Audio and Augmented Reality towards a new Generation of Serious Audio-only Games
Ενημέρωση: 31-08-2019 13:43 - Μέγεθος: 1021.6 KB

Rovithis, E., Moustakas, N., Floros, A., & Vogklis, K. (2019) Audio Legends: Investigating Sonic Interaction in an Augmented Reality Audio Game. Multimodal Technologies Interact. 2019, 3, 73, DOI: 10.3390/mti3040073

Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Audio Legends: Investigating Sonic Interaction in an Augmented Reality Audio Game
Ενημέρωση: 06-04-2020 20:10 - Μέγεθος: 258.27 KB
Πρακτικά συνεδρίων

Moustakas, N., Floros, A., Rovithis, E., & Vogklis, K. (2019). Augmented Audio-Only Games:A New Generation of Immersive Acoustic Environments through Advanced Mixing. In Audio Engineering Society Convention 146. Audio Engineering Society (AES), Dublin, Ireland

2018

Εμμανουήλ Ροβίθης, Νίκος Μουστάκας, Ανδρέας Φλώρος, Κώστας Βόγκλης, Aκουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια: μια Πρώτη Προσέγγιση - Συνέδριο Ακουστικής ΕΛΙΝΑ 2018, Πάτρα.

2016

Nikos Moustakas, Andreas Floros, Bill Kapralos, An Augmented Reality Audio Live Network for Live Electroacoustic Music Concerts - In Proc. of the AVAR AES 141th, Los Angeles, 2016

2012
Ν. Μουστάκας, Α. Φλώρος και Ν. Κανελλόπουλος, “Η Επαυξημένη Ηχητική Πραγματικότητα ως Φορέας Ανάπτυξης Ηχητικών Παιχνιδιών”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 267 - 272.
2011
N. Moustakas, A. Floros and N. Grigoriou, “Interactive Audio Realities: An Augmented / Mixed Reality Audio Game prototype”, In Proc. of the Audio Engineering Society 130th Convention, May 13 - 16 2011, London, UK (preprint 8359).
2009
N. Moustakas, A. Floros and N. Kanellopoulos, “Eidola: An Interactive Augmented Reality Audio- Game Prototype”, Audio Engineering Society 127th Convention, New York, October 9 -12 2009, (preprint 7872).
2008
N. Grigoriou, N. Moustakas, A. Floros and N. Kanellopoulos, “dots: an Audio Entertainment Installation using Visual and Spatial-based Interaction”, In Proc. of the AudioMostly 2008 3rd Conference on Interaction with Sound, October 2008, Pitea, Sweden, pp. 112 - 116.

Επιστροφή