Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


Επιστημονικά περιοδικάΠρακτικά συνεδρίωνΒιβλία/μονογραφίεςΚεφάλαια σε τόμουςΕρευνητικό υλικόΆλλες εργασίες

20192018201720162014201320122011201020092008200720062005

L. Granai, T. Vlachos, J. R. Tena and T. Davies, “A model-based approach for coding sequences”, BMVA Proc. 3D Video, Feb. 2008.
Floros, N. A. Tatlas, J. Mourjopoulos and D. Grimanis, “Cable-free Audio Delivery for Home Theater Entertainment Systems”, Audio Eng. Soc. 124th Convention, Amsterdam, May 2008 (preprint 7394).
Deligiannis, P. Vlamos, A. Floros and Ch. Simpsiri, “Teaching Basic Number Theory To Students with Speech and Communication Disabilitites Using Multimedia”, In Proc. of the International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2008), 10-12 July 2008, Corfu, Greece.
Floros, P. Vlamos, I. Deligiannis, M. Arvanitis and T. Tsiridou, “Bringing Digital Multimedia In Mathematics Education”, In Proc. of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL 2008), 5 – 6 Nov. 2008, Cyprus, pp. 290 – 296.
Α. Floros and N. Kanellopoulos, “A Low Complexity IEEE802.11e Scheduling Scheme for Efficient Wireless Delivery”, In Proc. of the 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP 2008), March 12 – 14 2008, Malta, pp. 1 - 5.
A. Pateli, A. Floros, K. Oikonomou and E. Magkos, “CorfuNet: A Mesh Network Providing Wireless Services at Metropolitan Level”, In Proc. of the IADIS International Conference - Wireless Applications and Computing 2008, Amsterdam, July 2008, pp. 124 – 128.
N. Grigoriou, N. Moustakas, A. Floros and N. Kanellopoulos, “dots: an Audio Entertainment Installation using Visual and Spatial-based Interaction”, In Proc. of the AudioMostly 2008 3rd Conference on Interaction with Sound, October 2008, Pitea, Sweden, pp. 112 - 116.
Γ. Μαραγκουδάκης, Α. Φλώρος, Ν. Κανελλόπουλος, "Αμφιωτική ακρόαση κωδικοποιημένων κατά Ambisonics τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων", Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α «Ακουστική 2008», Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2008.
Ν. Γρηγορίου, Α. Φλώρος, "Αποκατάσταση οπτικώς εγγεγραμμένων ηχητικών δεδομένων από κινηματογραφική ταινία", Πρακτικά του φοιτητικού συνεδρίου «ΕΥΡΗΚΑ 2008», Σάμος, Αύγουστος 2008 (η εργασία αυτή έλαβε το πρώτο βραβείο καλύτερης εργασίας από την επιτροπή αξιολόγησης του συνεδρίου).
D. Arabadjis, P. Rousopoulos, C. Papaodysseus, M. Panagopoulos, P. Loumou, G. Theodoropoulos «Determination of the Mechanoelastic Properties of Parasites via Analysis of their Microscopic Images» IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Athens, October 2008.
C. Papaodysseus, D. Arabadjis, M. Panagopoulos, P. Rousopoulos, M. Exarhos and E. Papazoglou «Automated Reconstruction of Fragmented Objects Using Their 3D Representation - Application to Important Archaeological Finds» ΙΕΕΕ 9th International Conference on Signal Processing (ICSP’08), Beijing, October 2008.
M. Panagopoulos, P. Roussopoulos, C. Papaodysseus, D. Arabadjis, G. Galanopoulos and St. Tracy «An information system for graphological identification of writers of ancient Greek inscriptions» 5ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας, Αθήνα, Οκτώβριος 2008.