Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, και από υποψήφιους διδάκτορες.


Βλάχος Θεόδωρος

Αναπλ. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας»


Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.ionio.gr/~t.vlachos/

Επιστημονικά περιοδικά
2014

Ren, J., Vlachos, T., Zhang, Y., Zheng, J. and Jiang, J., "Gradient-based subspace phase correlation for fast and effective image alignment", Journal of Visual Communication and Image Representation, Vol. 25, No. 7, pp. 1558 - 1565, 2014

2010
J. Ren, J. Jiang and T. Vlachos, “Ηigh-Accuracy Sub-pixel Motion Estimation from Noisy Images in 
Fourier Domain”, IEEE Trans. Image Proc., Vol. 19, No. 5, pp.1379-1384, May 2010.
J. Ren and T. Vlachos, “Detection of Dirt Impairments from Archived Film Sequences: Survey and 
Evaluations “, SPIE Optical Eng., Vol. 49, No. 6, July 2010.
2008
G. Forbin and T. Vlachos, “Non-linear flicker compensation for archived film sequences using motion-compensated greylevel tracing, IEEE Trans. on Circ. and Sys. for Video Tech., Vol. 18, No. 6, pp. 803-816, June 2008.
V. Argyriou and T. Vlachos, “Gradient-adaptive normalised convolution”, ” IEEE Sig. Proc. Lett., Vol. 15, pp. 489-492, 2008.
G. Forbin and T. Vlachos, "Flicker compensation for archived film sequences using a 
segmentation-based nonlinear model", EURASIP J. Advances in Sig. Proc., Article ID 347495, 
2008.
2007
J. Ren and T. Vlachos, “Efficient Detection of Temporally Impulsive Dirt Impairments in Archived Films “, Signal Processing, Vol. 87, No. 3, pp. 541-551, Mar. 2007.
J. Ren and T. Vlachos, “Segmentation-Assisted Detection of Dirt Impairments in Archived Film Sequences”, IEEE Trans. Sys., Man & Cyb, Vol. 37, No. 2, pp. 463-470, April 2007.
J. Ren and T. Vlachos, “Missing-Data Recovery from Dirt Sparkles on Degraded Color Films “, SPIE Optical Eng., Vol. 46, No. 7, July 2007.
V. Argyriou and T. Vlachos, “Quad-tree motion estimation in the frequency domain using gradient correlation”, IEEE Trans. Multimedia, Vol. 9, No. 6, pp. 1147-1154, Oct. 2007.
2006
R. Piroddi and T. Vlachos, “A method for single stimulus quality assessment of segmented video”, EURASIP J. of Applied Sig. Proc., Article ID 39482, 2006.
A. Temizel and T. Vlachos, “Wavelet Domain Image Resolution Enhancement”, IEE Proc. Vision, Image & Sig. Proc., Vol. 153, pp. 25-30, Feb. 2006.
R. Piroddi and T. Vlachos, “A simple framework for spatio-temporal video segmentation and delayering using dense motion fields” IEEE Sig. Proc. Lett., Vol. 14, No. 7, pp. 421-424, July 2006.
V. Argyriou and T. Vlachos, “Extrapolation-free arbitrary-shape motion estimation using phase correlation”, SPIE J. Electronic Imaging, Vol. 15, No. 1, pp. Jan-Mar. 2006.
J. Ren and T. Vlachos, “Non-motion-compensated Region-Based Dirt Detection for Film Archive Restoration “, SPIE Optical Eng.,Vol. 45, No. 8, pp. Aug. 2006.
2005
A. Temizel and T. Vlachos, “Wavelet domain image resolution enhancement using cycle- spinning”, IEE Elec. Lett., Vol. 41, No. 3, 119-121, Feb. 2005.
A. Temizel and T. Vlachos, “Image Resolution Upscaling in the Wavelet Domain Using Directional Cycle Spinning", SPIE J. Electronic Imaging, Vol. 14, No. 4, Oct-Dec. 2005.
Πρακτικά συνεδρίων
2010
J. Ren, T. Vlachos and V. Argyriou, “Immersive and Perceptual Human-Computer Interaction Using Computer Vision Techniques”, IEEE Proc. CVPR, June 2010.
2009
V. Argyriou and T. Vlachos, “Low complexity dense motion estimation using phase correlation”, IEEE Proc. Dig. Sig. Proc, July 2009.
2008
L. Granai, T. Vlachos, J. R. Tena and T. Davies, “A model-based approach for coding sequences”, BMVA Proc. 3D Video, Feb. 2008.
2007
L. Granai, T. Vlachos, M. Hamouz, J. Rafael Tena and T. Davies, “Model-based coding of 3D head sequences”, IEEE Proc. 3DTV, May 2007.
G. Forbin and T. Vlachos, “Flicker Compensation for Archived Film Using a Mixed Segmentation/Block-Based Nonlinear Model “, Proc. EUSIPCO 2007, Sep. 2007
J. Ren and T. Vlachos, “Detection and Recovery of Film Dirt for Archive Restoration Applications”, IEEE Proc. ICIP, Sep. 2007.
J. Ren, T. Vlachos and J. Jiang, “Subspace Extension to Phase Correlation Approach for Fast Image Registration”, IEEE Proc. ICIP, Sep. 2007.
L. Granai, M. Hamouz, J. R. Tena and T. Vlachos, “Compression for 3D Face Recognition Applications”, IEEE Proc. Advanced Video and Signal based Surveillance (AVSS), Sep. 2007.
2006
G. Forbin, T. Vlachos and S. Tredwell, “Flicker compensation for archived film using a spatially- adaptive nonlinear model”, IEEE Proc. ICASSP, Vol. II, pp. 77- 80, May 2006.
G. Forbin, T. Vlachos, S. Tredwell, “Spatially-Adative Non-Linear correction of Flicker using Greylevel Tracing”, Proc. 7th Symp.Telecommunications, Networking and Broadcasting,, Liverpool, June 2006.
V. Argyriou and T. Vlachos, “Motion Estimation Using Hypercomplex Correlation in the Wavelet Domain, Proc. EUSIPCO 2006, Florence, Sep. 2006.
V. Argyriou and T. Vlachos, “On the estimation of sub-pixel motion using phase correlation”, BMVC, Sep. 2006.
L. Granai, T. Vlachos and T. Davies, “3D model-based coding of head-and- shoulders sequences “, IEE Proc. CVMP, Nov. 2006.
J. Ren and T. Vlachos, “A user-oriented multimodal-interface framework for general content- based multimedia retrieval “, IEEE Proc. ICME, July 2005.
A.Temizel and T. Vlachos, “Wavelet Domain Image Resolution Enhancement Using Cycle Spinning and Edge Modelling”, Proc. EUSIPCO, Sep. 2005.
2005
V. Argyriou and T. Vlachos, “Performance study of gradient correlation for sub- pixel motion estimation of video sequences”, IEE Proc. Vision, Image & Sig. Proc. (INVITED PAPER), Vol. 152, No. 1, 107-114, Feb. 2005.
M. Servais, T. Vlachos and T. Davies, “Affine motion compensation using a content-based mesh”, IEE Proc. Vision, Image & Sig. Proc., (INVITED PAPER), Vol. 152, No. 4, pp. 415-423, Aug. 2005.
V. Argyriou and T. Vlachos, “Quad-tree motion estimation in the frequency domain“, IEEE Proc. 
ICME, July 2005.
M. Servais, T. Vlachos and T. Davies, “Motion-compensation using variable-size block-matching with binary partition trees”, IEEE Proc. ICIP, Vol I, pp. 157-160, Sep. 2005.
V. Argyriou and T. Vlachos, “Motion estimation using quad-tree phase correlation“, IEEE Proc. ICIP,Vol I, pp. 1081-1084, Sep. 2005.
J. Ren and T. Vlachos, “Segmentation-assisted dirt detection for archive film restoration”, Proc. BMVC, Sep. 2005.
G. Forbin, T. Vlachos and S. Tredwell, “Spatially adaptive flicker compensation for archived film sequences using a nonlinear model “, IEE Proc. CVMP, pp. 241- 250, Dec. 2005.
J. Ren and T. Vlachos, “Dirt detection for archive film restoration using an adaptive spatio- temporal approach “, IEE Proc. CVMP, pp. 219-228, Dec. 2005.

Επιστροφή