Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


Επιστημονικά περιοδικάΠρακτικά συνεδρίωνΒιβλία/μονογραφίεςΚεφάλαια σε τόμουςΕρευνητικό υλικόΆλλες εργασίες

20192018201720162014201320122011201020092008200720062005

G. Forbin, T. Vlachos and S. Tredwell, “Flicker compensation for archived film using a spatially- adaptive nonlinear model”, IEEE Proc. ICASSP, Vol. II, pp. 77- 80, May 2006.
G. Forbin, T. Vlachos, S. Tredwell, “Spatially-Adative Non-Linear correction of Flicker using Greylevel Tracing”, Proc. 7th Symp.Telecommunications, Networking and Broadcasting,, Liverpool, June 2006.
V. Argyriou and T. Vlachos, “Motion Estimation Using Hypercomplex Correlation in the Wavelet Domain, Proc. EUSIPCO 2006, Florence, Sep. 2006.
V. Argyriou and T. Vlachos, “On the estimation of sub-pixel motion using phase correlation”, BMVC, Sep. 2006.
L. Granai, T. Vlachos and T. Davies, “3D model-based coding of head-and- shoulders sequences “, IEE Proc. CVMP, Nov. 2006.
N. Kokkos, A. Floros, N. A. Tatlas and J. Mourjopoulos, “A Paradigm for Wireless Digital Audio Home Entertainment”, Audio Eng. Soc. 120th Convention, Paris, May 2006 (preprint 6665).
N. A. Tatlas, A. Floros and J. Mourjopoulos, “Wireless Digital Audio Delivery Analysis and Evaluation”, Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2006, Toulouse, France, 16 – 19 May 2006, pp. V-201 – V-204.
A. Floros and M. Avlonitis, “Advances on Calculating Effective Dither for Audio Signals”, Proceedings of the 10th International Conference on SYSTEMS, July 10 – 12 2006, Athens, Greece, pp. 614 – 618.
N. A. Tatlas, A. Floros, T. Zarouchas and J. Mourjopoulos, “An Error – Concealment Technique for Wireless Digital Audio Delivery”, In Proc. of the 5th International Conference on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP’06), July 19 – 21 2006, Patras, Greece, pp. 181 - 184.
A. Floros and T. Karoubalis, “A Tool for Simulating IEEE 802.11E Contention-based Access”, In Proc. of the 5th International Conference on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP’06), July 19 – 21 2006, Patras, Greece, pp. 561 – 565.
N. A. Τάτλας, Φ. Κοντομίχος, Α. Φλώρος, Ι. Μουρτζόπουλος, “Πλήρως Ψηφιακά Ηχεία: μέθοδοι και τεχνικές υλοποίησης”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α «Ακουστική 2006» Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2006.
Ν. Κόκκος, Α. Φλώρος, Ν. Α. Τάτλας, Ι. Μουρτζόπουλος, “NetSpeaker: Πλατφόρμα ψηφιακών ασύρματων μεγαφώνων”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α «Ακουστική 2006» Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2006.
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 02-02-2014 09:16 - Μέγεθος: 945.42 KB
Κ. Παπαοδυσσεύς, Μ. Παναγόπουλος, Π. Ρουσόπουλος, «Ανάπτυξη Μεθόδων Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων και Αναγνώρισης Προτύπων και Εφαρμογής τους σε Αρχαιολογικά Ευρήματα» Ημερίδα ‘Οι Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες’, Ρόδος, Οκτώβριος 2006.
J. Ren and T. Vlachos, “A user-oriented multimodal-interface framework for general content- based multimedia retrieval “, IEEE Proc. ICME, July 2005.
A.Temizel and T. Vlachos, “Wavelet Domain Image Resolution Enhancement Using Cycle Spinning and Edge Modelling”, Proc. EUSIPCO, Sep. 2005.