Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημοσιεύσεις


Επιστημονικά περιοδικάΠρακτικά συνεδρίωνΒιβλία/μονογραφίεςΚεφάλαια σε τόμουςΕρευνητικό υλικόΆλλες εργασίες

20192018201720162014201320122011201020092008200720062005

L. Granai, T. Vlachos, M. Hamouz, J. Rafael Tena and T. Davies, “Model-based coding of 3D head sequences”, IEEE Proc. 3DTV, May 2007.
G. Forbin and T. Vlachos, “Flicker Compensation for Archived Film Using a Mixed Segmentation/Block-Based Nonlinear Model “, Proc. EUSIPCO 2007, Sep. 2007
J. Ren and T. Vlachos, “Detection and Recovery of Film Dirt for Archive Restoration Applications”, IEEE Proc. ICIP, Sep. 2007.
J. Ren, T. Vlachos and J. Jiang, “Subspace Extension to Phase Correlation Approach for Fast Image Registration”, IEEE Proc. ICIP, Sep. 2007.
L. Granai, M. Hamouz, J. R. Tena and T. Vlachos, “Compression for 3D Face Recognition Applications”, IEEE Proc. Advanced Video and Signal based Surveillance (AVSS), Sep. 2007.
Ch. Tsakostas and A. Floros, “Optimized Binaural Modeling for Immersive Audio Applications”, Audio Eng. Soc. 122th Convention, Vienna, May 2007 (preprint 7100).
Ch. Tsakostas, A. Floros and Y. Deliyiannis “Binaural Rendering for Enhanced 3D Audio Perception”, In Proc. of the AudioMostly 2007 2nd Conference on Interaction with Sound, Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT, Ilmenau – Germany, Sept. 27 – 29, pp. 125 – 128.
Ch. Tsakostas and A. Floros, “Real-time Spatial Representation of Moving Sound Sources”, Audio Eng. Soc. 123rd Convention, New York, October 2007 (preprint 7279).
A. Floros, “Effective Bandwidth Control Policies for QoS-enabled Wireless Networks”, In Proc. of the Sixth Annual MEDITERRANEAN AD HOC NETWORKING Workshop (Med-Hoc-Net 07), June 12 – 15 2007, Corfu, Greece, pp. 79 - 84.
A. Floros, M. Avlonitis and P. Vlamos, “Stochastic Packet Reconstruction for Subjectively Improved Audio Delivery over WLANs”, In Proc. of the 3rd International Mobile Multimedia Communications Conference (MOBIMEDIA 2007), Nafpaktos, 27 – 29 Aug. 2007.
Ch. Tsakostas, A. Floros, and Y. Deligiannis, “Real-time Spatial Mixing Using Binaural Processing”, In Proc. of the 4th Sound and Music Computing Conference (SMC ‘07), 11 – 13 July 2007, Lefkada, Greece, pp. 291 - 294.
Y. Deligiannis, A. Floros, and Ch. Tsakostas, “Advanced Sound Manipulation for Interactive Multimedia Environments”, In Proc. of the 4th Sound and Music Computing Conference (SMC ‘07), 11 – 13 July 2007, Lefkada, Greece, pp. 42 - 49.
Y. Deligiannis, A. Floros, and M. F Webster, “Multimedia Investigation of Experimental and Simulated Data Sets using a Visual Meta-Data Construct”, In Proc. of the 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR 2007), October 11-12 2007, Corfu, Greece.
Κ. Παπαοδυσσεύς, Π. Ρουσόπουλος, Μ. Παναγόπουλος, Γ. Γαλανόπουλος, Δ. Φραγκούλης, Θ. Παναγόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου «Εφαρμογή Προηγμένων Μεθόδων Επεξεργασίας Εικόνας, Αναγνώρισης Προτύπων και Πληροφορικής σε Αρχαιολογικά Ευρήματα», Ημερίδα ‘Οι Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία’ Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων, Αθήνα, Ιούνιος 2007.