Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Προσωπικό


Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, και από υποψήφιους διδάκτορες.


Φλώρος Ανδρέας

Αναπληρωτής Διευθυντής - Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι - Εφαρμογές Ψηφιακού Ήχου και Ηλεκτροακουστικά Συστήματα»


Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.ionio.gr/~floros/

Επιστημονικά περιοδικά
2019

Rovithis, E., Floros, A., Moustakas, N., Vogklis, K., & Kotsira, L. (2019). Bridging Audio and Augmented Reality towards a new Generation of Serious Audio-only Games. The Electronic Journal of e-Learning, 17(2), pp. 144-156, available online at www.ejel.org, DOI: 10.34190/JEL.17.2.07

Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Bridging Audio and Augmented Reality towards a new Generation of Serious Audio-only Games
Ενημέρωση: 31-08-2019 13:43 - Μέγεθος: 1021.6 KB

G. Tsotakos, D. Margounakis and A. Floros, “On Digitizing the Greek Music Tradition: Simulation of the Cretan Lyre for Mobile Devices”, International Journal of Arts and Technology

Rovithis, E., Moustakas, N., Floros, A., & Vogklis, K. (2019) Audio Legends: Investigating Sonic Interaction in an Augmented Reality Audio Game. Multimodal Technologies Interact. 2019, 3, 73, DOI: 10.3390/mti3040073

Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Audio Legends: Investigating Sonic Interaction in an Augmented Reality Audio Game
Ενημέρωση: 06-04-2020 20:10 - Μέγεθος: 258.27 KB
2018

G. Giannakopoulos, N.A. Tatlas, V. Giannakopoulos, A. Floros and P. Katsoulis, “Accessible electronic games for blind children”, British Journal of Educational Technology (BJET), Special Issue on Serious Games, Education and Inclusion for Disabled People, Vol. 49(4), pp. 608-619, July 2018, doi: 10.1111/bjet.12628.

2017

D. Traperas, A. Floros and N. Kanellopoulos, “Sonic Representations in hyper-spaces: A creative approach”, Technoetic Arts Journal, Vol. 15, No. 2, pp. 221 - 228, 2017, doi: 10.1386/tear.15.2.221_1.

2016

Drossos, K., Kaliakatos-Papakostas, M., Floros, A., Virtanen, T., "On the Impact of The Semantic Content of Sound Events in Emotion Elicitation," Journal of Audio Engineering Society, vol. 64, No., 7/8, pp. 525-532, 2016

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-08-2016 17:13 - Μέγεθος: 367.27 KB
2015

K. Drossos, A. Floros, K.-L. Kermanidis, "Evaluating the Impact of Sound Events' Rhythm Characteristics to Listener's Valence," Journal of Audio Engineering Society, Vol. 63, No. 3, pp. 139-153, 2015

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 19-03-2015 15:08 - Μέγεθος: 685.04 KB

K. Drossos, A. Floros, A. Giannakoulopoulos, N.-G. Kanellopoulos, "Investigating the Impact of Sound Angular Position on the Listener Affective State," IEEE Transactions on Affective Computing, Vol. 6, No. 1, pp. 27-42, 2015

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 19-03-2015 15:20 - Μέγεθος: 637.18 KB
2013
M. A. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “A Clustering Strategy for the Key Segmentation of Audio Music”, Computer Music Journal, MIT Press, Vol. 37, No. 1, May 2013, pp. 52-69, doi:10.1162/COMJ_a_00168.
Ch. Chousidis, R. Nilavalan and A. Floros, “Enhancement of IEEE 802.11 in Handling Multiple Broadcasting Audio Data in Wireless Ad-hoc Networks”, Journal of the Audio Engineering Society (special Issue on Audio Networking), Vol. 61, No 4, April 2013, pp. 165-173.
M. Poulos, I. Deliyannis and A. Floros, “Enabling Efficient Audio Fingerprint Verification Using the Adapted Computational Geometry Algorithm”, Journal on Computer and Information Science, Canadian Center of Science and Education, Vol. 6, No. 1, Feb. 2013, pp. 70 - 82, doi:10.5539/cis.v6n1p70.
M. A. Kaliakatsos - Papakostas, M. Epitropakis, A. Floros and M. Vrahatis, “Chaos and Music: from time series analysis to evolutionary composition”, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 23, No 11, November 2013, doi: 10.1142/S0218127413501812.
2012
M. A. Kaliakatsos - Papakostas, M. Epitropakis, A. Floros and M. Vrahatis, “Controlling Interactive Evolution of 8–bit melodies with Genetic Programming”, Springer Journal on Soft Computing, Special issue on Evolutionary Music, Vol. 16, No 12, Dec. 2012, pp. 1997 - 2008.
Μ. Poulos, I. Deliyannis and A. Floros, “Audio Fingerprint Extraction Using an Adapted Computational Geometry Algorithm”, Journal on Computer and Information Science, Canadian Center of Science and Education, Vol. 5, No. 6, 2012, doi: 10.5539/cis.v5n6p88.
2011
Β. Psarras, A. Floros, M. Strapatsakis and C. Drosos, “Emotional control and visual representation using advanced audiovisual interaction”, International Journal on Arts and Technology, Special Issue: “Interactive Experiences in Multimedia and Augmented Environments”, Vol. 4, No 4, 2011, pp. 480 - 498.
2008
Α. Floros, M. Avlonitis and P. Vlamos, “Frequency-domain Stochastic Error Concealment for Wireless Audio Applications” Springer Mobile Networks and Applications (MONET) Journal, special issue ”Multimedia over adhoc and sensor networks”, doi: 10.1007/s11036-008-0059-z, June 2008.
2007
Α. Floros and J. Mourjopoulos, “Distortion-free 1-bit PWM Coding for Digital Audio Signals”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2007 (2007), Article ID 94386, 12 pages, doi:10.1155/2007/94386.
N. A. Tatlas, A. Floros, T. Zarouchas and J. Mourjopoulos, “Perceptually-optimized Error Concealment for Audio over WLANs”, Mediterranean Journal of Electronics and Communications, Vol. 3, No. 3, July 2007, pp. 77 - 86.
N. A. Tatlas, A. Floros, T. Zarouchas and J. Mourjopoulos, “WLAN Technologies for Audio Delivery”, Advances on Multimedia Journal, Special Issue “Multimedia Transmission over Emerging Wireless Technologies”, Volume 2007, Article ID 12308, 16 pages, doi:10.1155/2007/12308.
2006
Α. Floros, D. Skyrianoglou, N. Passas, T. Karoubalis, “A Simulation Platform for QoS Performance Evaluation of IEEE 802.11E”, Mediterranean Journal of Computers and Networks, Vol. 2, No. 2, April 2006, pp. 69 - 79.
Α. Floros and M. Avlonitis, “A Novel Stochastic Process for Digital Audio Signals Dithering”, WSEAS Transactions on Signal Processing, Issue 7, Vol. 2, July 2006, ISSN: 1790-5022, pp. 956 – 961.
Α. Floros, N. Tatlas and J. Mourjopoulos, “A High-quality Digital Audio Delivery Bluetooth Platform”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 52, No.3, Aug. 2006, pp. 909-916.
2005
Α. Floros, N.A. Tatlas and J. N. Mourjopoulos, “BlueBox: A cable-free Digital Jukebox for compressed-quality Audio Delivery”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 51, No. 2, May 2005, pp. 534 – 539.
Α. Floros, T. Karoubalis and S. Koutroubinas, “Bringing Quality in the 802.11 Wireless Arena”, Broadband Wireless and WiMax IEC Comprehensive Report, ISBN: 978-1-931695-30-x, January 2005, pp. 443 – 454.
Βιβλία/μονογραφίες
2013
Α. Φλώρος, «Ήχος και Ακουστική στην Μουσική», υπό έκδοση βιβλίο εκδόσεων ΕΑΠ για την Θεματική Ενότητα ΑΣΠ50 - Ήχος και Τέχνες, Μ.Π.Σ. “Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
2007
Ι. Τσακνάκης, Α. Φλώρος, “Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών”, εκδόσεις «Κλειδάριθμος», ISBN: 978-960-461-020-4, 2007.
Πρακτικά συνεδρίων
2019

Moustakas, N., Floros, A., Rovithis, E., & Vogklis, K. (2019). Augmented Audio-Only Games:A New Generation of Immersive Acoustic Environments through Advanced Mixing. In Audio Engineering Society Convention 146. Audio Engineering Society (AES), Dublin, Ireland

P. Kaimara, I. Deliyannis, G. Miliotis, C. Oikonomou, E. Fokides, A. Papadopoulou and A. Floros, “Waking-up in the morning: A gamified simulation in the context of learning activities of daily living”, In Proc. of the Global Challenges in Assistive Technology: Research, Policy & Practice Conference (AAATE2019) 

2018

Εμμανουήλ Ροβίθης, Νίκος Μουστάκας, Ανδρέας Φλώρος, Κώστας Βόγκλης, Aκουστικώς Επαυξημένα Ηχητικά Παιχνίδια: μια Πρώτη Προσέγγιση - Συνέδριο Ακουστικής ΕΛΙΝΑ 2018, Πάτρα.

Α. Απέργης, Μ. Καλιακάτσος - Παπακώστας και Α. Φλώρος, “Ηχητική Σύνθεση Βασισμένη σε Κοινωνική Συμπεριφορά Σμήνους στο Ακουστικό Πεδίο”, Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Ακουστική 2018”, Πάτρα, Οκτώβριος 2018.

Δ. Μακρυγιάννης, Α. Φλώρος και Δ. Έλληνας, “Πλήρως Διαδικαστικό - Προσβάσιμο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Βασισμένο σε Φωνητική Ανάδραση”, Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Ακουστική 2018”, Πάτρα, Οκτώβριος 2018.

Α. Καλαντζής και Α. Φλώρος, “Μουσικός διαδραστικός αυτοσχεδιασμός πραγματικού χρόνου με χρήση δεδομένων ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος του εκτελεστή ”, Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “Ακουστική 2018”, Πάτρα, Οκτώβριος 2018.

E. Rovithis and A. Floros, “AstroSonic - an Educational Audio Gamification Approach”, In Proc. of the International Conference on Digital Culture & AudioVisual Challenges/Interdisciplinary Creativity in Arts and Technology, Corfu, May 2018.

E. Rovithis, A. Floros and L. Kotsira, “Educational Audio Gamification: Theory and Practice”, In Proc. of the 17th European Conference on e-Learning (ECEL18), Athens, November 2018.

A. Apergis, M. Kaliakatsos - Papakostas and A. Floros, “SONOIDS: Interactive Sound Synthesis Driven by Emergent Social Behaviour in the Sonic Domain”, accepted for publication, Proc. of the Sound and Music Conference 2018, July 2018, Limassol, Cyprus.

2017

K. Drossos, S. Mimilakis, A. Floros, T. Virtanen and G. Schuller, “Close Miking Empirical Practice Verification: A Source Separation Approach”, In Proc. of the AES 142 Convention, Berlin, Germany, May 2017.

Ι. Αναγνώστου και A. Φλώρος, “Σύστημα οδήγησης ρομποτικών βάσεων τηλεσκοπίων βασισμένο σε πλατφόρμα Raspberry Pi”, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Κέρκυρα, Οκτώβριος 2017.

2016

Γ. Γιαννακόπουλος, Β. Γιαννακόπουλος, Ν. Ζορμπάς, Κ. Δρόσος, Α. Φλώρος και Ν.- Α. Τάτλας, "Καινοτόμες εφαρμογές - ηχητικά παιχνίδια για παιδιά με προβλήματα όρασης," Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2016, Οκτ. 3-4, Πειραιάς, Ελλάδα, 2016

Nikos Moustakas, Andreas Floros, Bill Kapralos, An Augmented Reality Audio Live Network for Live Electroacoustic Music Concerts - In Proc. of the AVAR AES 141th, Los Angeles, 2016

2014

K. Drossos, A. Floros, and N.-G. Kanellopoulos, "A Loudness-based Adaptive Equalization Technique for Subjectively Improved Sound Reproduction," Audio Engineering Society 136th Convention, Berlin, April 2014.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 02-05-2014 11:43 - Μέγεθος: 239.19 KB

K. Drossos, A. Floros, and A. Giannakoulopoulos "BEADS: A Dataset of Binaural Emotionally Annotated Digital Sounds, " In Proc. of the 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), Chania, Creete, Greece, July 7-9, 2014.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 13-07-2014 14:40 - Μέγεθος: 612.75 KB

K. Drossos, A. Floros, S. Potirakis, N.-A., Tatlas and G. Tuna, "A Socially-Intelligent Multi-Robot Service Team for In-Home Monitoring," n Proc. of the 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2014), Chania, Creete, Greece, July 7-9, 2014.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 13-07-2014 14:42 - Μέγεθος: 280.51 KB

Κ. Δρόσος, Α. Φλώρος, "Διερεύνηση της Δυνατότητας Μεταφοράς Συναισθηματικής Πληροφορίας από το Ακουστικό στο Οπτικό Κανάλι", εθνικό συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014, Οκτ. 20-21, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2014

M. Kaliakatsos-Papakostas, A. Floros, K. Drosos, K. Koukoudis, M. Kyzalas and A. Kalantzis, "Swarm Lake: A Game of Swarm Intelligence, Human Interaction and Collaborative Music Composition", in proceedings of joint conference ICMC/SMC 2014, Sep. 14-20, Athens, Greece, 2014.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 21-09-2014 13:44 - Μέγεθος: 183.39 KB

Rovithis, E., Floros, A., Mniestris, A., & Grigoriou, N. (2014). Audio Games as Educational Tools: Design principles and examples. In Proceedings of Games Media Entertainment (GEM), 2014 IEEE 

Rovithis, E., Mniestris, A., & Floros, A. (2014). Educational audio game design: sonification of the curriculum through a role-playing scenario in the audio game ’Kronos'. In Proceedings of the 9th Audio Mostly: A Conference on Interaction With Sound (p. 21). ACM. http://doi.org/10.1145/2636879.2636902.

2013
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “evoDrummer: Deriving rhythmic patterns through interactive genetic algorithms” In Proc. of the 2nd International Conference on Evolutionary and Biologically Inspired Music, Sound, Art and Design (EvoMUSART 2013) Vienna, April 2013, pp. 25 - 36.

K. Drossos, R. Kotsakis, G. Kalliris and A. Floros, “Sound Events and Emotions: Investigating the Relation of Rhythmic Characteristics and Arousal”, In Proc. of the 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2013), Piraeus, July 2013.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:43 - Μέγεθος: 173.64 KB

K. Drossos, A. Floros and K. Koukoudis, “Gestural User Interface for Audio Multitrack Real-time Stereo Mixing”, In Proc. of the 8th AudioMostly Conference on Interaction with Sound, Sept. 18-20, 2013, Pitea, Sweden.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:35 - Μέγεθος: 3.27 MB
S. Voulgaris, M. Stefanidakis, Α. Floros and M. Avlonitis, “Stochastic modeling and simulation of olive fruit fly outbreaks”, In Proc. of the 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), Sept. 19-22, 2013, Corfu, Greece.

S. Mimilakis, K. Drossos, A. Floros and D. Katerelos, “Automated Tonal Balance Enhancement for Audio Mastering Applications”, Audio Engineering Society 134th Convention, Rome, May 2013 (preprint 8836).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:10 - Μέγεθος: 472.35 KB

K. Drossos, R. Kotsakis, P. Pappas, G. Kalliris and A. Floros, “Investigating Auditory Human-Machine Interaction: Analysis and Classification of Sounds Commonly Used by Consumer Devices”, Audio Engineering Society 134th Convention, Rome, May 2013 (preprint 8812).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:11 - Μέγεθος: 438.26 KB

Κ. Drossos and A. Floros, “An Approach for Modeling Affective Acoustic Ecology in City Environments”, Πρακτικά του ECHOPOLIS International Conference - Days of Sound, Athens, Greece, Sept. 29 - Oct. 3, 2013.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:30 - Μέγεθος: 581.82 KB
2012
M. Kaliakatsos - Papakostas, M. Epitropakis, A. Floros and M. Vrahatis, “Interactive Evolution of 8–bit melodies with Genetic Programming towards finding aesthetic measures for sound”, In Proc. of the 1st international conference on Evolutionary and Biologically Inspired Music, Sound, Art and Design (EvoMusArt 2012), pp. 141 - 152, DOI: 10.1007/978-3-642-29142-5_13.
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “Intelligent Generation of Rhythmic Sequences Using Finite L-systems”, In Proc. of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIHMSP 2012), Piraeus, Greece, July 2012, pp. 424 - 427.

K. Drossos, S. Mimilakis A. Floros and N. Kanellopoulos, “Stereo Goes Mobile: Spatial Enhancement for Short-distance Loudspeaker Setups”, In Proc. of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing (IIHMSP 2012), Piraeus, Greece, July 2012, pp. 432 - 435.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:30 - Μέγεθος: 164.88 KB
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “Music Synthesis based on Nonlinear Dynamics”, In Proc. of the 2012 Bridges Conference, Baltimore, U.S.A., July 2012, pp. 467 - 470.
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros, N. Kanellopoulos and M. Vrahatis, “Genetic Evolution of L and FL–systems for the Production of Rhythmic Sequences”, In Proc. of the Evolutionary Music Workshop, ACM SIGEVO Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 2012), July 07-11 2012, Philadelphia, U.S.A., pp. 461 - 468.

K. Drossos, A. Floros and N. Kanellopoulos, “Affective Acoustic Ecology: Towards Emotionally Enhanced Sound Events” In Proc. of the 7th AudioMostly Conference on Interaction With Sound, Sept. 26 - 28, 2012, Corfu, Greece, pp. 109 - 116 (doi: 10.1145/2371456.2371474).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 16:32 - Μέγεθος: 164.88 KB
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros, N. Kanellopoulos and M. Vrahatis, “Real-time Drums Transcription with Characteristic Bandpass Filtering”, In Proc. of the 7th AudioMostly Conference on Interaction With Sound, Sept. 26 - 28, 2012, Corfu, Greece, pp. 152 - 159 (doi: 10.1145/2371456.2371482).
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “Intelligent real-time music accompaniment for constraint-free improvisation” In Proc. of the 24th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2012), Nov. 7 - 9, 2012, Athens, Greece, pp. 444 - 451 (doi: 10.1109/ICTAI.2012.67).

K. Drossos, A. Floros, K. Agkavanakis and N. Kanellopoulos, “Emergency Voice / Stress-level Combined Recognition for Intelligent House Applications”, Audio Engineering Society 132nd Convention, Budapest, April 2012 (preprint 8596).

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:59 - Μέγεθος: 597.29 KB
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “Automated Horizontal Orchestration based on Multichannel Musical Recordings”, Audio Engineering Society 132nd Convention, Budapest, April 2012 (preprint 8615).
Ν. Μουστάκας, Α. Φλώρος και Ν. Κανελλόπουλος, “Η Επαυξημένη Ηχητική Πραγματικότητα ως Φορέας Ανάπτυξης Ηχητικών Παιχνιδιών”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 267 - 272.

Δ. Κατερέλος, Κ. Δρόσος, Α. Κόκκινος, Στ. Μιμηλάκης και Α. Φλώρος, “iReflectors – Έξυπνοι Ακουστικοί Ανακλαστήρες από Σύνθετα Υλικά”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 234 - 241

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:58 - Μέγεθος: 843.49 KB

Κ. Δρόσος, Α. Γιαννακουλόπουλος και Α. Φλώρος, “Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκτίμησης Συναισθημάτων από Ηχητικά Δεδομένα”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 250 - 257.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:58 - Μέγεθος: 482.61 KB
Α. Σαρρής και Α. Φλώρος, “Ανάπτυξη Συστήματος Ηχομέτρησης σε Φορητή Πλατφόρμα Κινητής Τηλεφωνίας”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2012», Κέρκυρα, Οκτώβριος 2012, σελ. 321 - 328.
2011
N. Moustakas, A. Floros and N. Grigoriou, “Interactive Audio Realities: An Augmented / Mixed Reality Audio Game prototype”, In Proc. of the Audio Engineering Society 130th Convention, May 13 - 16 2011, London, UK (preprint 8359).
I. Karydis, I. Deliyiannis and A. Floros, “Augmenting Virtual-Reality Environments with Social Signal-Based Music Content”, In Proc. of the 17th International Conference on Digital Signal Processing (DSP2011), July 2011, Corfu, Greece.
A. Floros and N. A. Tatlas, “Spatial Enhancement for Immersive Audio Applications”, In Proc. of the 17th International Conference on Digital Signal Processing (DSP2011), July 2011, Corfu, Greece.
A. Bikaki and A. Floros, “An RSS-feed Auditory Aggregator Using Earcons”, In Proc. of the 6th AudioMostly 2011 Conference On Interaction With Sound, September 6 - 8, 2011, Coimbra, Portugal, pp. 95 - 100.
A. Floros, N. A Tatlas and S. Potirakis, “Sonic Perceptual Crossings: A tic-tac-toe Audio Game”, In Proc. of the 6th AudioMostly 2011 Conference On Interaction With Sound, September 6 - 8, 2011, Coimbra, Portugal, pp. 88 - 94.
2010

P. Vlamos, A. Floros, M. Giannakos and K. Drossos, “Towards an Interactive e-learning System based on Emotions and Affective Cognition”, In Proc. of the International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2010), 8 – 10 July 2010, Corfu, Greece, pp. 367 – 376.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:55 - Μέγεθος: 222.48 KB
N. Grigoriou and A. Floros, “ambiStar: A virtual space representation using 3D human interaction”, In Proc. of the 3rd International Conference on Human System Interaction (HIS 2010), Rzeszow - Poland, May 13 – 15 2010, pp. 430 - 434, DOI: 10.1109/HSI.2010.5514532.
N. Grigoriou, A. Floros and K. Drossos, “Binaural Mixing Using Gestural Control Interaction”, In Proc. of the AudioMostly 2010 5th Conference on Interaction with Sound, September 2010, Pitea, Sweden, pp. 28 - 33.
Ν. Γρηγορίου και Α. Φλώρος, “ Τεχνολογίες ηχητικής διαδραστικής σχεδίασης με έμφαση στις πρώτου προσώπου διεπαφές”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2010», Αθήνα, Οκτώβριος 2010.
Λ. Χαρτοφύλακας, Α. Φλώρος, Ε. Μπακαρέζος και Ν. Παπαδογιάννης, “Ακουστική και ηχητική ανάλυση οργάνων της οικογένειας του μπουζουκιού”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α. «Ακουστική 2010», Αθήνα, Οκτώβριος 2010.
2009
Psarras, A. Floros and M. Strapatsakis, “Elevator: Emotional Tracking using Audio/visual Interaction”, Audio Engineering Society 126th Convention, May 2009, Munich, (preprint 7657).
N. Moustakas, A. Floros and N. Kanellopoulos, “Eidola: An Interactive Augmented Reality Audio- Game Prototype”, Audio Engineering Society 127th Convention, New York, October 9 -12 2009, (preprint 7872).
Giannakoulopoulos, A. Floros, N. Kanellopoulos and I. Varlamis, “Crossing the Ts and Closing the Tags: Improving Web-Standards Compliance in Open Source E-Learning Platforms”, In Proc. of the 8th European Conference on e-Learning (ECEL 2009), 29 – 30 October 2009, Bary, Italy, pp. 219 - 227.
Κ. Υψηλάντη, Α. Φλώρος, "Αλγοριθμική ηχητική σύνθεση με χρήση κυτταρικών αυτομάτων", στα Πρακτικά του φοιτητικού συνεδρίου «ΕΥΡΗΚΑ 2009», Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2009.
2008
Floros, N. A. Tatlas, J. Mourjopoulos and D. Grimanis, “Cable-free Audio Delivery for Home Theater Entertainment Systems”, Audio Eng. Soc. 124th Convention, Amsterdam, May 2008 (preprint 7394).
Deligiannis, P. Vlamos, A. Floros and Ch. Simpsiri, “Teaching Basic Number Theory To Students with Speech and Communication Disabilitites Using Multimedia”, In Proc. of the International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE 2008), 10-12 July 2008, Corfu, Greece.
Floros, P. Vlamos, I. Deligiannis, M. Arvanitis and T. Tsiridou, “Bringing Digital Multimedia In Mathematics Education”, In Proc. of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL 2008), 5 – 6 Nov. 2008, Cyprus, pp. 290 – 296.
Α. Floros and N. Kanellopoulos, “A Low Complexity IEEE802.11e Scheduling Scheme for Efficient Wireless Delivery”, In Proc. of the 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP 2008), March 12 – 14 2008, Malta, pp. 1 - 5.
A. Pateli, A. Floros, K. Oikonomou and E. Magkos, “CorfuNet: A Mesh Network Providing Wireless Services at Metropolitan Level”, In Proc. of the IADIS International Conference - Wireless Applications and Computing 2008, Amsterdam, July 2008, pp. 124 – 128.
N. Grigoriou, N. Moustakas, A. Floros and N. Kanellopoulos, “dots: an Audio Entertainment Installation using Visual and Spatial-based Interaction”, In Proc. of the AudioMostly 2008 3rd Conference on Interaction with Sound, October 2008, Pitea, Sweden, pp. 112 - 116.
Γ. Μαραγκουδάκης, Α. Φλώρος, Ν. Κανελλόπουλος, "Αμφιωτική ακρόαση κωδικοποιημένων κατά Ambisonics τρισδιάστατων ηχητικών πεδίων", Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α «Ακουστική 2008», Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2008.
Ν. Γρηγορίου, Α. Φλώρος, "Αποκατάσταση οπτικώς εγγεγραμμένων ηχητικών δεδομένων από κινηματογραφική ταινία", Πρακτικά του φοιτητικού συνεδρίου «ΕΥΡΗΚΑ 2008», Σάμος, Αύγουστος 2008 (η εργασία αυτή έλαβε το πρώτο βραβείο καλύτερης εργασίας από την επιτροπή αξιολόγησης του συνεδρίου).
2007
Ch. Tsakostas and A. Floros, “Optimized Binaural Modeling for Immersive Audio Applications”, Audio Eng. Soc. 122th Convention, Vienna, May 2007 (preprint 7100).
Ch. Tsakostas, A. Floros and Y. Deliyiannis “Binaural Rendering for Enhanced 3D Audio Perception”, In Proc. of the AudioMostly 2007 2nd Conference on Interaction with Sound, Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT, Ilmenau – Germany, Sept. 27 – 29, pp. 125 – 128.
Ch. Tsakostas and A. Floros, “Real-time Spatial Representation of Moving Sound Sources”, Audio Eng. Soc. 123rd Convention, New York, October 2007 (preprint 7279).
A. Floros, “Effective Bandwidth Control Policies for QoS-enabled Wireless Networks”, In Proc. of the Sixth Annual MEDITERRANEAN AD HOC NETWORKING Workshop (Med-Hoc-Net 07), June 12 – 15 2007, Corfu, Greece, pp. 79 - 84.
A. Floros, M. Avlonitis and P. Vlamos, “Stochastic Packet Reconstruction for Subjectively Improved Audio Delivery over WLANs”, In Proc. of the 3rd International Mobile Multimedia Communications Conference (MOBIMEDIA 2007), Nafpaktos, 27 – 29 Aug. 2007.
Ch. Tsakostas, A. Floros, and Y. Deligiannis, “Real-time Spatial Mixing Using Binaural Processing”, In Proc. of the 4th Sound and Music Computing Conference (SMC ‘07), 11 – 13 July 2007, Lefkada, Greece, pp. 291 - 294.
Y. Deligiannis, A. Floros, and Ch. Tsakostas, “Advanced Sound Manipulation for Interactive Multimedia Environments”, In Proc. of the 4th Sound and Music Computing Conference (SMC ‘07), 11 – 13 July 2007, Lefkada, Greece, pp. 42 - 49.
Y. Deligiannis, A. Floros, and M. F Webster, “Multimedia Investigation of Experimental and Simulated Data Sets using a Visual Meta-Data Construct”, In Proc. of the 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR 2007), October 11-12 2007, Corfu, Greece.
2006
N. Kokkos, A. Floros, N. A. Tatlas and J. Mourjopoulos, “A Paradigm for Wireless Digital Audio Home Entertainment”, Audio Eng. Soc. 120th Convention, Paris, May 2006 (preprint 6665).
N. A. Tatlas, A. Floros and J. Mourjopoulos, “Wireless Digital Audio Delivery Analysis and Evaluation”, Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2006, Toulouse, France, 16 – 19 May 2006, pp. V-201 – V-204.
A. Floros and M. Avlonitis, “Advances on Calculating Effective Dither for Audio Signals”, Proceedings of the 10th International Conference on SYSTEMS, July 10 – 12 2006, Athens, Greece, pp. 614 – 618.
N. A. Tatlas, A. Floros, T. Zarouchas and J. Mourjopoulos, “An Error – Concealment Technique for Wireless Digital Audio Delivery”, In Proc. of the 5th International Conference on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP’06), July 19 – 21 2006, Patras, Greece, pp. 181 - 184.
A. Floros and T. Karoubalis, “A Tool for Simulating IEEE 802.11E Contention-based Access”, In Proc. of the 5th International Conference on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP’06), July 19 – 21 2006, Patras, Greece, pp. 561 – 565.
N. A. Τάτλας, Φ. Κοντομίχος, Α. Φλώρος, Ι. Μουρτζόπουλος, “Πλήρως Ψηφιακά Ηχεία: μέθοδοι και τεχνικές υλοποίησης”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α «Ακουστική 2006» Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2006.
Ν. Κόκκος, Α. Φλώρος, Ν. Α. Τάτλας, Ι. Μουρτζόπουλος, “NetSpeaker: Πλατφόρμα ψηφιακών ασύρματων μεγαφώνων”, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛ.ΙΝ.Α «Ακουστική 2006» Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2006.
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 02-02-2014 09:16 - Μέγεθος: 945.42 KB
2005
N.A. Tatlas, A. Floros and J. Mourjopoulos, “An Evaluation Tool for Wireless Digital Audio Applications”, Audio Eng. Soc. 118th Convention, Barcelona, May 2005 (preprint 6386).
Ch. Tsakostas, P. Koutsibitis, A. Floros, D. Troupis and N. A. Tatlas, “Reproduction of audio-visual interactive events in virtual ancient Greek spaces”, Proceedings of the Forum Acusticum 2005, Budapest, Aug. 29 – 2 Sep. 2005.
Κεφάλαια σε τόμους
2015

Drossos, K., Kaliakatsos-Papakostas, M., Floros, A., "Affective Audio Synthesis for Sound Experience Enhancement", Experimental Multimedia Systems for Interactivity and Strategic Inovation, Deliyannis, I., Kostagiolas, P. (Eds), IGI-Global,  pp. 122-145, 2015. 

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-08-2015 02:18 - Μέγεθος: 1.04 MB
2013
M. Kaliakatsos - Papakostas, A. Floros and M. Vrahatis, “Intelligent Music Composition”, In “Swarm Intelligence and Bio-inspired Computation: Theory and Applications”, Xin-She Yang and Zhihua Cui (editors), Elsevier, ISBN: 978-0-12-405163-8, 2013, pp. 239 - 256.
2010
Α. Φλώρος, “Η Τεχνολογία του Ψηφιακού Ήχου”, στο Μ. Κοκκώνης, Γ. Πασχαλίδης και Φ. Μπαντιμαρούδης (eds) «Τα Ψηφιακά Μέσα και ο Πολιτισμός του Ήχου και του Θεάματος», ISBN: 978-960-218-693-0, Εκδόσεις Κριτική, 2010.
2008
Ι. Deliyiannis, Α. Floros and M. Webster, "An Adaptive Complex Data Investigation Methodology using Interactive Multi-Menus", Metadata and Semantics, Springer US, ISBN: 978-0-387-77744-3, DOI 10.1007/978-0-387-77745-0, pp. 393 – 402 (October 2008).
Άλλες εργασίες
2013

K. Drossos and A. Floros, “Temporal Characteristics of Emotionally Annotated Sound Events”, TIMELY School on “Timing and Time Perception: Procedures, Measures, & Applications”, Corfu, Greece, February 4-8, 2013.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:52 - Μέγεθος: 285.29 KB
Α. Αρχάκης και Α. Φλώρος, “Δυνάμει Περιβάλλον Συνεργασίας Πολλαπλών Χρηστών για την Υποστήριξη του Μαθήματος “Βάσεις Δεδομένων” των ΕΠΑ.Λ.”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, 12 - 14 Απριλίου 2013.
2012

E. Kokkinis, K. Drossos, N. - A. Tatlas, A. Floros, A. Tsilfidis and K. Agavanakis, “Smart microphone sensor system platform”, Audio Engineering Society 132 Convention, Engineering Brief, April 2012.

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο δημοσίευσης
Ενημέρωση: 31-03-2014 15:51 - Μέγεθος: 773.13 KB
2009
Α. Floros et al., AES Whitepaper, “Best Practices in Network Audio”, Journal of the Audio Eng. Soc., Vol. 57, No 9, pp. 729 – 741, Sept. 2009 (AESTD1003V1 2009-06-04).
2006
Α. Φλώρος, Ι. Δεληγιάννης, "Σύγχρονες Δικτυακές Μουσικές Εφαρμογές", περιοδικό ONLINE (έκδοση του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής), Τεύχος 11, 2006, σελ. 10 – 16.
Ερευνητικό υλικό
2014

BEADS Dataset. Οι πρωτογενείς (μονοφωνικοί) ήχοι και οι Head Related Transfer Functions (HRTFs) θα πρέπει να αναζητηθούν από τις αντίστοιχες πηγές. Οι ήχοι από εδώ και οι HRTFs από εδώ

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Συμπιεσμένος φάκελος Δεδομένα του BEADS
Ενημέρωση: 29-03-2014 20:32 - Μέγεθος: 21.35 KB

Επιστροφή